Praktijkcoördinator/ Logopediste
Sarah Boey
Specialisatie: Dyslexie en Myofunctionele therapie

In 2010 ben ik afgestudeerd als logopediste. Bij aanvang werkte ik binnen een ziekenhuissetting (UZ Brussel): Neurologie/Neurochirurgie– Revalidatie. Hier werkte ik voornamelijk met  volwassenen die verworven taal- en spraakstoornissen opliepen t.g.v. een hersenletsel. 

Daarnaast groeide mijn interesse voor het werken met kinderen, waardoor ik de functie in het UZ Brussel gaan combineren ben met een job als taalleerkracht in het onderwijs.
Van daaruit ben ik dan doorgegroeid naar mijn huidige functie als zelfstandige logopediste, waarbij ik het geluk heb om het werken met volwassenen en kinderen te combineren. Mijn werk is mijn passie en ik prijs me gelukkig dat ik dagelijks zoveel mensen kan en mag helpen via logopedie.

Tijdens mijn therapie leg ik enorm de nadruk op het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Mijns inziens 
is het emotioneel welbevinden en zelfvertrouwen van prioritair belang als het gaat over presteren. Ik krijg hierdoor vaak de feedback dat kinderen met faalangst enorm geholpen zijn door mijn aanpak. 

Verder ben ik mama van twee kinderen, die op dit moment in de lagere school zitten. 

Mijn oma noemde me vaak een “klessebes”, dat is een ander woord voor babbelkous. Vandaar de naam van de praktijk, er zit dus een mooie betekenis achter.