Praktijkcoördinator/ Logopediste
Sarah Boey
Specialisatie: Dyslexie en Myofunctionele therapie

In 2010 ben ik afgestudeerd als logopediste. Bij aanvang werkte ik binnen een ziekenhuissetting (UZ Brussel): Neurologie/Neurochirurgie– Revalidatie. Hier werkte ik voornamelijk met  volwassenen die verworven taal- en spraakstoornissen opliepen t.g.v. een hersenletsel. 

Daarnaast groeide mijn interesse voor het werken met kinderen, waardoor ik de functie in het UZ Brussel gaan combineren ben met een job als taalleerkracht in het onderwijs.
Van daaruit ben ik dan doorgegroeid naar mijn huidige functie als zelfstandige logopediste, waarbij ik het geluk heb om het werken met volwassenen en kinderen te combineren. Mijn werk is mijn passie en ik prijs me gelukkig dat ik dagelijks zoveel mensen kan en mag helpen via logopedie.

Tijdens mijn therapie leg ik enorm de nadruk op het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Mijns inziens 
is het emotioneel welbevinden en zelfvertrouwen van prioritair belang als het gaat over presteren. Ik krijg hierdoor vaak de feedback dat kinderen met faalangst enorm geholpen zijn door mijn aanpak. 

Verder ben ik mama van twee kinderen, die op dit moment in de lagere school zitten. 

Mijn oma noemde me vaak een “klessebes”, dat is een ander woord voor babbelkous. Vandaar de naam van de praktijk, er zit dus een mooie betekenis achter. 

Praktijkmedewerkster
Ingy
Specialisatie: Logopedische therapie

Mijn naam is Ingy en als kersverse afgestudeerde logopediste in 2023 sta ik te springen om te starten met het geven van logopedische therapie.

Tijdens mijn opleiding heb ik stage mogen lopen in het Buitengewoon Onderwijs Kasterlinden waar ik samenwerkte met visueel en auditief gestoorde kinderen. Hierdoor heb ik de kriebels te pakken gekregen en ben ik na mijn Logopedische studies aan mijn 2e bachelor voor Audiologie begonnen.

Ook mijn buitenlandse stage in Suriname was een enorme leerschool waar ik geleerd heb om creatief om te gaan met weinig middelen, te genieten van de kleine dingen en positief in het leven te staan.

Deze levensles trek ik graag verder naar mijn therapieën. Ik vind het namelijk belangrijk dat de kinderen graag naar de logopedie komen en hier ook plezier in kunnen vinden.  Dat ze zich goed in hun vel en op hun gemak voelen bij mij en bij onze praktijk.

Ik hou ervan om het beste in mensen naar boven te halen en ze een ondersteunende hand te bieden in hun groeiproces.  Naar mijn mening is er voor mij geen beter beroep weggelegd dan Logopedie.

Ik ben enorm enthousiast om mijn kennis en talenten in te zetten in de begeleiding van kinderen hun taal-, articulatie-, of leerstoornissen.