In de praktijk kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht voor onderzoek en behandeling van volgende logopedische problematieken:

Leerstoornissen

 • Dyslexie (leesstoornis).
 • Dysorthografie (spellingsstoornis).
 • Dyscalculie (rekenstoornis).

Taalstoornis

 • Taalvertraging.
 • Dysfasie
 • Secundaire taalstoornissen als gevolg van vb. meertaligheid

Articulatiestoornis

 • Vertraagde spraakontwikkeling.
 • Articulatieproblemen, zoals het niet correct uitspreken van een bepaalde klank.

Afasie

 • Taalstoornis als gevolg van een niet aangeboren hersenletsel.

Myofunctionele stoornissen

 • Afwijkende mondgewoonten die een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden.
 • In samenwerking met de orthodontist.